smallerlargerreset

Zakelijke info

Vergoeding

Wij hebben met de gemeenten geen contracten. Dit betekent, dat hulpverlening voor kinderen bij ons door de ouders zelf bekostigd dient te worden.

Voor volwassenen geldt:
Vergoedingen zijn mogelijk binnen het kader van de Generalistische Basis GGZ.?Wij hebben contracten met het grootste deel van de zorgverzekeraars.?Dit betekent, dat wij de kosten van de behandeling rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.?Met de zorgverzekeringen CZ, Delta Lloyd en Ohra hebben wij geen contract.?Wanneer u bij een van deze verzekeringen bent aangesloten, sturen wij u de nota toe. U kunt deze dan bij uw verzekering indienen.

Vergoeding vindt plaats binnen de basisverzekering. ?Er is geen eigen bijdrage aan verbonden. ?Wel geldt hier het eigen risico.

Nakomen van afspraken?:
Bij niet nakomen of afmelden van een afspraak korter dan 24 uur tevoren, zijn wij gerechtigd een consult bij u in rekening te brengen. Het consult tarief bedraagt Ä85,-.

Behandelovereenkomst:
Na de intake wordt een behandelplan opgesteld. Wanneer u zich daar in kunt vinden, wordt dit ondertekend en geldt als behandelovereenkomst.


Klachtregeling?:
Wij streven naar een optimale afstemming op onze cliŽnten. ?Wij staan daarbij open voor kritiek.?Mocht zich een situatie voordoen, waarbij de cliŽnt van mening is daarin niet gehoord te worden, is er de mogelijkheid hierover een gesprek te hebben met een van de andere hulpverleners van Eyelevel.?Indien de cliŽnt van mening is dat de beroepscode is overtreden, bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.?Als BIG-geregistreerde gz-psychologen vallen wij onder het reguliere klacht - en tuchtrecht. ??Adres:?Regionaal Tuchtcollege Amsterdam?Postbus 84500?1080BN Amsterdam?Telefoon: 020-3012510

Wanneer behandeling plaatsvindt binnen re-Activate wordt deze vergoed in het kader van de Specialistische GGZ. ?Ook hier geldt geen eigen bijdrage, wel het eigen risico.