smallerlargerreset

Beleid omgaan met familieleden

 

Wij werken systeem georiënteerd.

Dat betekent, dat wij de mens beschouwen als deel uitmakend van een sociale omgeving en wij daarbij een verantwoordelijkheid hebben dit gegeven in ons handelen te betrekken.

In onze benadering is de autonomie van onze cliënt uitgangspunt en vindt contact met familieleden uitsluitend plaats met toestemming van de cliënt en - tenzij dit om dringende redenen onmogelijk zou zijn - samen met de cliënt.


Wanneer iemand bij ons in behandeling komt, is bij het begin daarvan, een gesprek met de partner en eventueel het gezin van de cliënt in onze visie van essentieel belang.


Het doel van de behandeling en mogelijke consequenties van het veranderingsproces van de cliënt voor de partner/ gezinsleden, komen ter sprake.


Ook wat de cliënt en zijn omgeving nodig hebben voor het welslagen van de behandeling is thema.


Ook in een later stadium vinden gesprekken met partner/ gezins-/familieleden plaats, wanneer dit voor het therapeutisch proces van de cliënt van belang is.