smallerlargerreset

Beleid omgaan met familieleden

Wij werken systeem georiŽnteerd.

Dat betekent, dat wij de mens beschouwen als deel uitmakend van een sociale omgeving en wij daarbij een verantwoordelijkheid hebben dit gegeven in ons handelen te betrekken.

In onze benadering is de autonomie van onze cliŽnt uitgangspunt en vindt contact met familieleden uitsluitend plaats met toestemming van de cliŽnt en - tenzij dit om dringende redenen onmogelijk zou zijn - samen met de cliŽnt.


Wanneer iemand bij ons in behandeling komt, is bij het begin daarvan, een gesprek met de partner en eventueel het gezin van de cliŽnt in onze visie van essentieel belang.


Het doel van de behandeling en mogelijke consequenties van het veranderingsproces van de cliŽnt voor de partner/ gezinsleden, komen ter sprake.


Ook wat de cliŽnt en zijn omgeving nodig hebben voor het welslagen van de behandeling is thema.


Ook in een later stadium vinden gesprekken met partner/ gezins-/familieleden plaats, wanneer dit voor het therapeutisch proces van de cliŽnt van belang is.