smallerlargerreset

GGZ Groep


Wanneer de Generalistische Basis GGZ behandeling ontoereikend blijkt voor de problematiek en de daarmee verbonden intensiteit van de behandeling, die nodig is, is behandeling binnen de Specialistische GGZ mogelijk.

Voor behandelingen binnen de Specialistische GGZ hebben wij ons aangesloten bij de GGZ Groep.
Dit is een landelijk opererende GGZ Instelling met meerdere vestigingen over het land verspreid. De hoofdvestiging is in Eindhoven.
Binnen deze context ontvangen wij mensen in onze eigen praktijk.
Als GZ psychologen zijn wij hoofdbehandelaar, waarbij er voor elk traject structureel overleg is met een psychiater of klinisch psycholoog.

Bij dit stukje een link plaatsen naar de website van GGZ Groep.


Voor meer informatie zie GGZgroep.nl/