smallerlargerreset

Gezinstherapiefamilie


Wanneer gezinsleden onvrede ervaren over de manier waarop ze met elkaar leven, kunnen gemeenschappelijke gesprekken daarover, uitkomst bieden.
Bij gezinnen met (jonge) kinderen wordt spel in de therapie betrokken.

Chris Sleegers   Riki Prins-Booij    Klaas Prins