smallerlargerreset

Begeleiding


In het begeleidingsproces wordt hulp geboden in het omgaan met situaties
die belastend zijn.
Samen het probleem verkennen en nagaan wat er nodig is om te komen tot
oplossingen om verder te kunnen.

Ouderbegeleiding
Wanneer je als ouder(s) aanloopt tegen problemen bij het opvoeden van je kind(eren).
Ouderbegeleiding kan ook plaatsvinden in aansluiting op individuele therapie
van een kind of adolescent.

Begeleiding in actuele levenssituaties
Begeleiding in actuele levenssituaties is bedoeld voor mensen, die geconfronteerd worden
met omstandigheden, die zoveel van hen vragen dat de persoonlijke draagkracht ontoereikend is.

Beroepsbegeleiding
Begeleiding, bedoeld voor mensen, die vragen en/of problemen tegenkomen in de beroepssfeer.

Chris Sleegers   Riki Prins-Booij    Klaas Prins