smallerlargerreset

Diagnostiek


“The challenge for us is that our naming and classification  does not become an end in itself   and the “stories” that we tell about our patients with our ”naming”   of their disorders are healing-stories that potentiate healing and recovery.”
Joy Silberg

In het diagnostisch proces verkennen we, samen met degene om wie het gaat:

• Persoonlijke eigenschappen                                    
• Sterke en zwakke kanten
• Hoe worden levenservaringen beleefd en vertaald naar het dagelijks leven
• Het vinden van aanknopingspunten om gewenste veranderingen te realiseren

Dit kan op verschillende manieren: door middel van gesprekken en/of vragenlijsten, beeldend materiaal.

Chris Sleegers, Riki Prins-Booij en Klaas Prins