smallerlargerreset

Systeem benadering


Bij diagnostiek en behandeling vormt de systeembenadering de kern van onze werkwijze.
In de systeemtherapie wordt de mens gezien als actief deel uitmakend van een groter geheel. Ieder mens wordt beďnvloed door aspecten als levens/familiegeschiedenis, levensomstandigheden van het moment čn het perspectief, dat de toekomst biedt. Tegelijkertijd geeft ieder mens daar zelf ook mede vorm aan. Ieder mens vormt ook een eigen innerlijk systeem: de veelheid van persoonlijke eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen, die ons als mens eigen is, maar ook door ieder mens op unieke wijze vorm gegeven wordt.

Wanneer onze hulp wordt ingeroepen is er altijd sprake van een gevoel van vastgelopen zijn. Als systeemtherapeut kijken we samen met u waar de “pijnpunten” zitten, die genezing nodig hebben en waar de krachten te vinden zijn om dit te helpen bevorderen. Zo kan er beweging ontstaan om de kwaliteit van leven te herstellen.

Binnen de systeembenadering is een breed scala aan mogelijkheden en vormen beschikbaar, die kunnen worden ingezet, waar dit passend is. Zo kunnen individuele gesprekken plaatsvinden, maar kunnen ook belangrijke personen uit de persoonlijke levenssfeer bij de behandeling betrokken worden of een combinatie daarvan. Ook bij het vormgeven van de gesprekken kan geput worden uit een rijke bron van therapeutische middelen, aansluitend op waar u zich prettig bij voelt, het moment en het doel van de behandeling. Zo is er gedurende het behandelingstraject sprake van een voortdurende wisselwerking, ook tussen u en ons als behandelaar.