smallerlargerreset

re-Activate

re-Activate is een WTZi-erkende GGZ instelling. Volgens de Wet Toelating Zorginstellingen mogen wij curatieve, dus probleemoplossende, specialistische zorg aanbieden. Na een diagnose volgt basis gezondheidszorg (BGGZ) of specialistische gezondheidszorg (SGGZ). Wij bieden deze ambulante zorg aan volwassenen.

Herstel is natuurlijk het eerste doel dat we nastreven. Maar ook talenten en mogelijkheden ontdekken, zodat mensen (weer) kunnen participeren in en bijdragen aan de maatschappij.
Mensen die bij ons een zorgtraject volgen, worden doorverwezen door een huisarts, specialist of bedrijfsarts.

Elk zorgtraject staat onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar die ook de diagnose stelt. Het traject wordt uitgevoerd door verschillende professionals die als multidisciplinair team de meest effectieve zorg leveren. Tussen- en eindevaluaties onder meer aan de hand van metingen zijn vast onderdeel van het traject.

Onze praktijken “Russenplein” en “Schoudieck” gelden als vestigingen van re-Activate.

Voor meer informatie zie re-Activate: zorg voor werk!