smallerlargerreset

Virginia Satir

 

Satir-portret

Satir is wel de Columbus van de gezinstherapie genoemd.

Zij was een van de eerste therapeuten, die in haar behandeling verder ging dan het beschouwen van het individu als “losstaand” wezen. Zij was zich bewust van de voortdurende wisselwerking tussen mensen en betrok dit gegeven ook actief in haar therapeutisch werk. Daarbij had zij een optimistische levenshouding, ingebed in een diep spiritueel besef.

Satir ging ervan uit, dat verandering ten goede altijd mogelijk is, ongeacht leeftijd, cultuur of wat iemand gedaan of meegemaakt heeft. Zij bezat de moed om methoden te ontwikkelen en uit te dragen die afweken van datgene wat op therapeutisch gebied, ook dat van gezinstherapie, gangbaar was.

Een grote dosis inventiviteit, creativiteit en humor maakten haar opleidingsprogramma tot een boeiende ervaring. Zij was steeds op zoek naar verbindingen en raakvlakken met verschillende vakgenoten. De invloeden van benaderingen van vakgenoten zijn duidelijk herkenbaar in verschillende door Satir ontwikkelde technieken.

In veel van recent ontwikkelde therapeutische methoden is haar invloed herkenbaar.