smallerlargerreset

VIVIQ GGZ Groep


Wanneer de Generalistische Basis GGZ behandeling ontoereikend blijkt voor de problematiek en de daarmee verbonden intensiteit van de behandeling, die nodig is, is behandeling binnen de Specialistische GGZ mogelijk.

Voor behandelingen binnen de Specialistische GGZ hebben wij ons aangesloten bij de VIVIQ GGZ Groep.
Dit is een landelijk opererende GGZ Instelling met meerdere vestigingen over het land verspreid.  
Binnen deze context ontvangen wij mensen in onze eigen praktijk.
Als GZ psychologen zijn wij regiebehandelaar, waarbij er voor elk traject structureel overleg is met een psychiater of klinisch psycholoog.

Voor meer informatie zie viviqggz.nl