smallerlargerreset


communicatie op ooghoogte

ooghoogte betekent contact op basis van gelijkwaardigheid

sleutelbegrippen voor onze werkwijze

respect
en
verantwoordelijkheid

betrokkenheid
en
heldere grenzen

postief gevoel
van
eigenwaarde

Wij werken systeemgeoriŽnteerd. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van principes van samenhang, wisselwerking en wederzijdse beÔnvloeding. Dit systeemtheoretisch concept is voor ons verbonden met een spirituele levenshouding. In elk levend organisme huist een oerlevenskracht. Deze is verbonden met een universele levenskracht. Het is daarbij niet van belang of deze als God, de Bron, Allah of op een andere manier benoemd wordt. Spiritualiteit betekent voor ons: De essentie van het leven zelf, in verbinding met het hier en nu en de aarde waarop we leven.

we are manifestations of life
pure in essence and containing
the most powerful ingredient
that exists in the world :
the power to grow
Virginia Satir