samenwerking en locaties

Jarenlang hebben wij gezamenlijk en apart deel uitgemaakt van verschillende intervisiegroepen.
Nu nog komen wij minimaal 6 maal per jaar een dag samen, waarbij ruimte is voor persoonlijk functioneren in de werksituatie, het inhoudelijk inbrengen van vragen rond diagnostiek en behandeling, thema’s met betrekking tot beleid en uitwisselen van kennis en ervaring op vakgebied.
Daarnaast heeft zich ook een inhoudelijke en praktische samenwerking ontwikkeld. Het Centrum Eyelevel bevindt zich op twee locaties: Praktijk Russenplein in Bergen en Praktijk Schoudieck in Den Burg.
Wanneer dat wenselijk is, werken we samen als co-therapeut.  Dit kan gelden voor partnerrelatie therapie en in andere situaties (bv. familie-, vriendschapsrelaties), waar sprake is van een spanningsveld in de relatie.
In de loop der jaren hebben we ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan hulpvragen.
Traumatische ervaringen vormden daarbij een veel voorkomend thema.
Ons respect voor de uniciteit van ieder mens, ons vertrouwen in de onverwoestbare levenskracht en het vermogen tot herstel is in die jaren steeds opnieuw bevestigd en gegroeid.
Dit laatste, samen met de prettige samenwerking tussen ons vormen de inspiratiebron voor het plezier, dat we in ons werk hebben.

Praktijk Russenplein Bergen
Russenplein 1
1861 JR  Bergen
Tel 072 5818671
eyelevel@planet.nl
AGB code praktijk: 94-002215
In praktijk Russenplein
werken Riki en Klaas Prins 

Praktijk Schoudieck Den Burg
Schoudieck 38
1791 WG  Den Burg
Tel. 0222 315112
chrissle@xs4all.nl
AGB code praktijk: 94-002907
In praktijk Schoudieck werken
Chris Sleegers en Klaas Prins

Bereikbaarheid
Via de email of telefonisch kan contact met ons worden opgenomen. Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kan een boodschap worden ingesproken. Wij nemen dan contact met u op. Met cliënten, die bij ons in behandeling zijn, worden persoonlijke afspraken gemaakt over bereikbaarheid in spoedeisende situaties.
Wanneer zich omstandigheden voordoen, dat wij zelf niet bereikbaar zijn en acute, spoedeisende hulp nodig is, kunt u terecht bij de (waarnemend) huisarts of de huisartsenpost. Daar kan beoordeeld worden of het zinvol is u door te verwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.