onafhankelijke hulpverlening

Wij staan open voor mensen, die  buiten alle circuits van de GGZ willen blijven om een traject naar eigen invulling en keuze bij ons te volgen.
Er is dan geen sprake van diagnostische classificatie en er vindt geen elektronische dossiervorming plaats.
Dit gaat op basis van een individueel opgesteld contract, waarin hulpvraag, doelstelling en gemaakte afspraken met betrekking tot verslaglegging en het uurtarief, dat in rekening wordt gebracht, worden vastgelegd.