visitatiecertificaat

Vanuit verschillende beroepsorganisaties is er de mogelijkheid de kwaliteit van je behandelpraktijk te laten toetsen door middel van visitatie.
Bij ons is dit gebeurd door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).
Het door hen verstrekte visitatie certificaat is vijf jaar geldig.
Steeds meer zorgverzekeraars stellen een visitatie certificaat als eis voor het afsluiten van een contract.