niet nagekomen afspraken

De relatie, die wij met onze cliënten aangaan beschouwen wij als gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit betekent, dat wij er van uitgaan, dat afspraken worden nagekomen.
Bij overmacht (zoals ziekte) brengen wij geen no show tarief in rekening, ook niet wanneer de afspraak op het laatst wordt afgemeld.
Wanneer er sprake is van een vergissing en de cliënt niet komt op de afgesproken tijd, gaan wij er van uit, dat dit incidenteel is en brengen wij dit niet in rekening.
Wanneer situaties van niet nagekomen afspraken zich herhalen, bespreken wij dit en zoeken gezamenlijk met de cliënt naar een passende oplossing.