diagnostiek


“The challenge for us is that out naming and classification does not become an end in itself and the stories that we tell about our patients with our naming of their disorders are healing-stories that potentiate healing and recovery.”
Joy Silberg

In het diagnostische proces verkennen we, samen met de cliënt:
• wie je bent als persoon
• sterke en zwakke kanten
• hoe worden levenservaringen beleefd en vertaald naar het dagelijks leven
• het vinden van aanknopingspunten om gewenste veranderingen te realiseren

We beginnen altijd met een persoonlijk, verkennend gesprek, waarin de hulpvraag verhelderd wordt en we gezamenlijk nagaan of u bij ons aan het goede adres bent.
Wanneer het antwoord daarop ja is, gaat de hulpverlening van start.
Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, is een diagnose vereist, die past binnen het classificatiesysteem DSM V. Er wordt daar gesproken van een stoornis.
Diagnostiek is nooit een doel op zichzelf.
Het gaat er om, dat een beeld wordt gevormd en beschreven, waarin u als cliënt zichzelf kunt herkennen, dat recht doet aan uw levensgeschiedenis, begrijpelijk maakt hoe uw problemen zijn ontstaan, maar vooral ook wie u als persoon bent en wat nodig is om uw persoonlijk welbevinden te herstellen en het doel, dat u met behulp van de behandeling wilt bereiken.
We maken daarbij gebruik van gesprek, vragenlijsten en beeldend materiaal.