voor wie

Vergoede zorg

Volwassenen, die een verwijzing van de huisarts hebben voor Generalistische GGZ en een traject willen volgen, waarbij een diagnose wordt gesteld volgens het DSM V classificatie systeem. Gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Diagnostiek en behandeling worden geheel ( wanneer er een contract is met de zorgverzekeraar of er sprake is van een restitutie polis) of gedeeltelijk (in de enkele gevallen, waarbij er geen contract is met de zorgverzekeraar) vergoed.
In beide gevallen geldt jaarlijks het eigen risico.

onafhankelijke hulpverlening

Volwassenen, die ervoor kiezen buiten het circuit van de reguliere gezondheidszorg te blijven en in overleg een traject naar eigen invulling volgen. Dit gaat op basis van een individueel opgesteld contract, waarin hulpvraag, doelstelling en gemaakte afspraken met betrekking tot verslaglegging en het uurtarief, dat in rekening wordt gebracht, worden vastgelegd.
Voor 2024 bedraagt het uurtarief €120,00.

In alle situaties geldt de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), waar wij ons aan houden.