chris sleegers

Opgeleid als klinisch pedagoog met specialisatie beeldcommunicatie, ben ik begonnen als kinderspeltherapeut op de Universiteit van Utrecht.
Vanuit mijn affiniteit met mensen met sociale problematiek heb ik gewerkt bij Boddaert Centrum Bijlmer, een dagbehandelingscentrum waar geprobeerd werd uithuisplaatsing te voorkomen van kinderen van wie de thuissituatie moeilijk was.
Werken met gezinnen waarin sprake was van een achterstandssituatie en ook werken met gezinnen uit andere culturen was een uitdaging en heb ik als bijzonder leerzaam ervaren.
In mijn eigen moederschap en tegelijkertijd ook in mijn werk werd ik mij meer en meer bewust van hoe wezenlijk het ervaren van veiligheid en geborgenheid zijn en hoe liefdevolle betrokkenheid de basis legt voor het vertrouwen waarmee je de uitdagingen die op je levenspad komen aan kunt gaan. Voor veel mensen geldt dat zij dit niet zo hebben kunnen ervaren en dat hun vertrouwen kwetsbaar is.
In mijn werk vind ik het belangrijk om te bouwen op de innerlijke hulpbronnen, die ieder mens tot zijn beschikking heeft. Zo kan het vermogen om pijnlijke ervaringen te verwerken groeien en een helingsproces tot stand komen.
Het is een voorrecht te werken op Texel, dit eiland waar de lijnen met verwijzers en collega’s kort zijn en er betrokkenheid is voor elkaar en goed wordt samengewerkt.

Liefde, verwondering en respect voor alles wat leeft in het universum inspireren en bezielen mij in mijn leven en werk.

I am made of words and rivers and winds
And wildflowers
I am part grief

And part hope
And love
Vrij naar Victoria Erickson