Vergoedingen

Vergoede zorg
Diagnostiek en behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent, dat jaarlijks het eigen risico bij de cliënt wordt verrekend.
Voor onze praktijken hebben wij contracten met het merendeel van de zorgverzekeraars. Wanneer er sprake is van een contract, worden diagnostiek en behandeling, buiten het eigen risico, volledig vergoed.
Praktijk Schoudieck: geen contract met Menzis, Anderzorg, Hema.
Praktijk Russenplein: geen contract met: Menzis, Anderzorg, Hema, CZ, CZdirect, Just, OHRA, Nationale Nederlanden Zorgverzekeringen.

Wanneer er geen contract is met de zorgverzekeraar worden diagnostiek en behandeling gedeeltelijk vergoed. Het bedrag, dat wordt vergoed schommelt, afhankelijk van het soort verzekering, tussen de 53 en 80 % van het officiële tarief, dat door de Nederlandse Zorg autoriteit is vastgesteld.
Op de website van Contractvrije psycholoog staat een overzicht van het vergoedingspercentage per verzekering voor het kalenderjaar vermeld. https://contractvrijepsycholoog.nl/

Onafhankelijke hulpverlening
Wij staan open voor mensen, die  buiten alle circuits van de GGZ willen blijven om een traject naar eigen invulling en keuze bij ons te volgen.
Dit gaat op basis van een individueel opgesteld contract, waarin hulpvraag, doelstelling en gemaakte afspraken met betrekking tot verslaglegging en het uurtarief, dat in rekening wordt gebracht, worden vastgelegd.
Voor 2024 bedraagt het uurtarief € 120,00.