systeembenadering

Bij diagnostiek en behandeling vormt de systeembenadering de kern van onze werkwijze.
In de systeemtherapie wordt de mens gezien als actief deel uitmakend van een groter geheel. Ieder mens wordt beïnvloed door aspecten als levens/familiegeschiedenis, levensomstandigheden van het moment en het perspectief, dat de toekomst biedt. Tegelijkertijd geeft ieder mens daar zelf ook mede vorm aan en vormt ook een eigen systeem: de veelheid van persoonlijke eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen, die ons als mens eigen is en op unieke wijze vorm gegeven wordt.
Wanneer onze hulp wordt ingeroepen, is er altijd sprake van een gevoel van vastgelopen zijn. Als systeemtherapeut kijken we samen met u waar de pijnpunten zitten, die genezing nodig hebben en waar de krachten te vinden zijn om dit te helpen bevorderen. Zo kan er beweging ontstaan om de kwaliteit van leven te herstellen.
Binnen de systeemtherapie kunnen methoden uit verschillende therapeutische benaderingen worden ingezet, waarbij de richtlijnen van de Akwa zorgstandaarden mede een leidraad vormen.
De keuze voor de manier waarop we werken gebeurt in overleg met u als cliënt,  waar u zich het prettigst bij voelt en het doel van de behandeling.
Welke methode op welk moment wordt ingezet, gebeurt altijd in afstemming.
Zo is er gedurende het behandelingstraject sprake van een voortdurende wisselwerking, ook tussen u en ons als behandelaar.
Het ervaren door de cliënt van respect en veiligheid binnen de therapeutische relatie is voorwaarde om de gekozen therapeutische methode effectief te kunnen laten zijn.