behandeling

“Eer het verleden als je leraar, het heden als je schepping en de toekomst als je inspiratiebron”

Deze Indiaanse wijsheid geeft de kern van het therapeutisch proces weer:
* belastende ervaringen achter je kunnen laten, behouden wat goed is geweest en integreren wat bij je past,
* jezelf begrijpen en accepteren in wie en waar je nu bent,
* mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen vanuit een hoopvol toekomstperspectief.

Onze behandeling richt zich op volwassenen binnen een individuele behandelcontext.
Daarbij houden wij in het oog, dat verandering bij degene, die in behandeling is, invloed zal hebben op de persoonlijke relaties. Het kan wenselijk zijn, dat er één of meerdere gezamenlijke gesprekken plaatsvinden met partner, gezins- en of familieleden.
De therapeutische vertrouwensrelatie met u als cliënt is daarbij het uitgangspunt.
Soms kan het nuttig zijn, wanneer bij deze gesprekken een tweede therapeut aanwezig is. In die situaties werken wij als co-therapeut samen.

Behandelmethoden
Zoals eerder beschreven vormt de basis van onze behandelmethodiek de systeemtherapie.
In de loop der jaren van onze praktijk hebben wij met een veelheid aan therapievormen en methoden kennis gemaakt, ons eigen gemaakt en er een eigen invulling aan gegeven.
Voor ons is iedere behandeling en elke sessie een creatieve ervaring, in samenwerking met de cliënt.
Binnen deze setting kunnen wij gebruik maken van methoden uit verschillende therapeutische benaderingen, die momenteel gangbaar zijn, zoals:
* Mindfulness
* Cognitieve gedragstherapie
* Schematherapie
* Positieve psychologie
* Sensory motor psychotherapy en andere lichaamsgerichte benaderingen
* EMDR als specifieke verwerkingsmethode bij trauma en als ondersteuning bij het verbeteren van het zelfbeeld.

Alle drie werken wij graag met ontspannings- en imaginaire technieken en beeldend materiaal.