beroepscode en klachtenregeling

Alle drie zijn wij lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en zijn daarmee gehouden aan de beroepscode van het NIP.
De basisprincipes van het NIP voor de beroepscode zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.
Wanneer u onvrede hebt met de inhoud van de behandeling of de bejegening door uw behandelaar, vragen wij u dit zelf bij uw behandelaar aan de orde te stellen.
Wanneer u vindt, dat dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u aan een collega binnen Eyelevel uw bezwaren kenbaar maken, Deze zal met u een gesprek aangaan en van daar uit met u overleggen wat gedaan kan worden om tot een oplossing te komen. Voor ieder van ons is er een vaste persoon als vertrouwenspersoon gekoppeld.

Voor Chris Sleegers: Riki Prins-Booij
Voor Klaas Prins: Chris Sleegers
Voor Riki Prins-Booij: Chris Sleegers

Indien u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht, kunt u deze neerleggen bij het Klachtenportaal Zorg. Westerstraat 117, 1601AD Enkhuizen; email:
info@klachtenportaalzorg.nl.
Website:  https://www.klachtenportaalzorg.nl
Het Regionaal Tuchtcollege behandelt klachten, die te maken hebben met overtreding van de beroepscode.
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl