privacy en privacyverklaring

Privacy en privacy verklaring
Sinds 2022 is er een nieuwe regeling van kracht binnen de GGZ, het Zorg Prestatie Model. Dit is nog in een experimentele fase.
Bij het begin van de behandeling moet door de zorgverlener een vragenlijst worden ingevuld, de HoNoS vragenlijst, die een indicatie geeft voor de zorg, die nodig is (zorgvraagtypering). Dit moet gedurende de behandeling, wanneer deze langere tijd duurt, herhaald worden.
De NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) doet onderzoek om een methode (middels algoritme) te ontwikkelen, die indicatie geeft omtrent de duur en intensiteit van een behandeling in relatie tot deze zorgvraagtypering. Standaard worden de uitkomsten van de HoNos vragenlijsten vanuit het elektronisch patiënten dossier aan de NZa verstrekt.
Ook op de declaratie naar de zorgverzekeraar staan soortgelijke gegevens vermeld.
Op de factuur, die naar de zorgverzekeraar gaat, staan standaard de volgende gegevens:
• Zorgtraject dit is een code, bestaande uit cijfers en letters en heeft verder geen inhoudelijke betekenis.
• Startdatum behandeling
• Verwijzer de naam van de verwijzer, meestal de huisarts
• Diagnose dit is de DSM V classificatie, zoals depressieve stoornis; PTSS
• Diagnose in de betekenis van zorgvraagtypering; dit kan bv zijn: psychische aandoening-ernstige problematiek
• Diagnose in de betekenis van of het om een korte, of meer intensieve behandeling gaat
• Regiebehandelaar  de naam van de behandelaar

Het is mogelijk door middel van een privacy verklaring de informatie te beperken.
Deze kan bij het begin van het hulpverleningstraject worden ingevuld en ondertekend en wordt in het dossier opgenomen.
Wanneer er een privacy verklaring is, komen de DSM classificatie en de zorgvraagtypering niet op de factuur te staan en komt die informatie dus ook niet bij de zorgverzekeraar en worden evenmin aan de NZa doorgegeven.
Het is voldoende om de ondertekende privacy verklaring in het digitale dossier op te slaan.
De zorgverzekeraar kan daar om vragen.
De privacy verklaring is beschikbaar op deze website.

De ROM vragenlijsten worden aan de cliënt door Embloom toegestuurd en verwerkt. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit ook kenbaar maken en wordt dit in het dossier opgenomen.
Informatie over rechten van de patiënt is te vinden op de website van de Patiëntenfederatie.
https://www.patientenfederatie.nl/extra/uw-rechten-als-patient